mesto

Stará Ľubovňa

Časti obce

Podsadek 409054
Stará Ľubovňa 409042

Katastrálne územia

Stará Ľubovňa 858099

Základné sídelné jednotky

Nad Kobarčom 25813
Nad Štokom 25817
Podsadek 25816
Priemyselný obvod 25811
Rovinky 27897
Sarneckého vrch 25814
Sídlisko - západ I 25810
Sídlisko - západ II 28151
Stará Ľubovňa - stred 25809
Šibeničná hora 25812

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Stará Ľubovňa (SK041A526665)