Staré

Katastrálne územia

Staré 858374

Základné sídelné jednotky

Staré 25837