Starina

Katastrálne územia

Starina 858480

Základné sídelné jednotky

Starina 25848

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Starina (SK041A527009)