Starý Hrádok

Katastrálne územia

Starý Hrádok 858501

Základné sídelné jednotky

Starý Hrádok 25850

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Starý Hrádok (SK0232502758)