Staškov

Katastrálne územia

Staškov 858633

Základné sídelné jednotky

Jelitov 25858
Kožakovci 25864
Letovci 25865
Polgrúň 25861
Prachniarovci 25862
Staškov 25863
Za Bahaňou 25866

Žilinský kraj (5) » Okres Čadca (502) » Staškov (SK0312509485)