Stebnícka Huta

Katastrálne územia

Stebnícka Huta 858684

Základné sídelné jednotky

Stebnícka Huta 25868

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Stebnícka Huta (SK0411519804)