Štefanová

Katastrálne územia

Štefanová 861111

Základné sídelné jednotky

Štefanová 26111

Bratislavský kraj (1) » Okres Pezinok (107) » Štefanová (SK0107508268)