Štefanovičová

Katastrálne územia

Štefanovičová 861162

Základné sídelné jednotky

Dolný Taraň 26114
Horný Taraň 26115
Štefanovičová 26116

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Štefanovičová (SK0233581691)