Štitáre

Katastrálne územia

Dolné Štitáre 812161

Základné sídelné jednotky

Štitáre 21216

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Štitáre (SK0233582719)