Stožok

Katastrálne územia

Stožok 858757

Základné sídelné jednotky

Fekiačovci 25870
Krné 25871
Kúria 25872
Pod Chvojnom 25873
Pod Ostrôžky 25874
Stožok 25875