Stráža

Katastrálne územia

Stráža 858862

Základné sídelné jednotky

Stráža 25886

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Stráža (SK031B517976)