Strážne

Katastrálne územia

Strážne 858889

Základné sídelné jednotky

Strážne 25888

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Strážne (SK042B543799)