Streda nad Bodrogom

Katastrálne územia

Streda nad Bodrogom 858978

Základné sídelné jednotky

Streda nad Bodrogom 25897

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Streda nad Bodrogom (SK042B543802)