Štrkovec

Katastrálne územia

Štrkovec 861421

Základné sídelné jednotky

Štrkovec 26142