mesto

Stropkov

Časti obce

Bokša 409171
Sitník 413021
Stropkov 409169

Katastrálne územia

Bokša 859249
Stropkov 859133

Základné sídelné jednotky

Bokša 25924
Nad kaplicou 25921
Nad majerami 25919
Na Kozinci 25925
Na Rovni 28152
Nemocnica 25914
Priemyselný obvod 25923
Pri Chotčianke 25918
Sídlisko 25917
Sitník 25922
Stropkov - stred 25913
Vojtovský potok 25926
Za jarkom 25916
Za nemocnicou 25920
Za Ondavou 25927

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Stropkov (SK041B527840)