Studenec

Katastrálne územia

Studenec 859290

Základné sídelné jednotky

Studenec 25929

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Studenec (SK0414543641)