mesto

Štúrovo

Katastrálne územia

Štúrovo 861553

Základné sídelné jednotky

Priemyselný obvod pri Dunaji 26158
Pri Kossuthovej ulici 26148
Pri mliekárni 26150
Pri Nánskej ceste I 26152
Pri Nánskej ceste II 26176
Pri obidskom 26159
Pri Sobieskeho ulici 26144
Prístav 26143
Pri Strážskom vŕšku 26149
Pri štadióne 26145
Sídlisko Dunaj 26146
Terasy 27667
Vadaš 27668
Za škrobárňou 26147
Železničná stanica 26156
Železničný rad 26155
Želiarske 26173

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Štúrovo (SK0234503584)