Suchá Hora

Katastrálne územia

Suchá Hora 859401

Základné sídelné jednotky

Suchá Hora 25940

Žilinský kraj (5) » Okres Tvrdošín (510) » Suchá Hora (SK031A510076)