Sucháň

Katastrálne územia

Sucháň 859478

Základné sídelné jednotky

Sucháň 25947
Zabry 25948