Suché

Katastrálne územia

Suché 859494

Základné sídelné jednotky

Suché 25949

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Suché (SK0427523135)