Suché Brezovo

Katastrálne územia

Suché Brezovo 859508

Základné sídelné jednotky

Suché Brezovo 25950

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Suché Brezovo (SK032A516422)