Suché Brezovo

Katastrálne územia

Suché Brezovo 859508

Základné sídelné jednotky

Suché Brezovo 25950