Súdovce

Katastrálne územia

Súdovce 859397

Základné sídelné jednotky

Súdovce 25939