Šuja

Katastrálne územia

Šuja 861804

Základné sídelné jednotky

Šuja 26180

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Šuja (SK031B581712)