Sukov

Katastrálne územia

Sukov 859532

Základné sídelné jednotky

Sukov 25953