Sukov

Katastrálne územia

Sukov 859532

Základné sídelné jednotky

Sukov 25953

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Sukov (SK0415520853)