Šuľa

Katastrálne územia

Šuľa 861812

Základné sídelné jednotky

Šuľa 26181