Sulín

Časti obce

Sulín 409212
Závodie 413057

Katastrálne územia

Malý Sulín 859541
Veľký Sulín 859559

Základné sídelné jednotky

Malý Sulín 25954
Veľký Sulín 25955
Závodie 25956