Súlovce

Katastrálne územia

Súlovce 859591

Základné sídelné jednotky

Súlovce 25959

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Súlovce (SK0236505510)