mesto

Šurany

Časti obce

Kostolný Sek 404585
Nitriansky Hrádok 406697
Šurany 409534

Katastrálne územia

Kostolný Sek 826804
Nitriansky Hrádok 840734
Šurany 861898

Základné sídelné jednotky

Albertov 26212
Argentína 26195
Balát 26204
Cukrovar 26197
Červený piesok 26201
Kaparáš 26213
Kopec 26210
Kostolný Sek 22680
Kútiky 26190
Mlynský Sek 23224
Morgov 26211
Nitriansky Hrádok 24073
Nový svet 26219
Podzámčok 26198
Poliklinika 26193
Pri Argentíne 26214
Pri gymnáziu 26188
Pri jazere 26200
Pri Novom dvore 26207
Pri obilnom sile 26215
Pri štadióne 26196
Pri vodárni 26191
Pri zastávke 26199
Pri železničnej stanici 26194
Šurany - Námestie hrdinov 26189
Šurany - sever 26192
Tlmač 26220

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Šurany (SK0234503592)