Sútor

Katastrálne územia

Sútor 859621

Základné sídelné jednotky

Sútor 25962