Svätoplukovo

Katastrálne územia

Svätoplukovo 859630

Základné sídelné jednotky

Svätoplukovo 25963

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Svätoplukovo (SK0233555991)