Svätuše

Katastrálne územia

Svätuše 846902

Základné sídelné jednotky

Svätuše 24690

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Svätuše (SK042B528650)