Svätý Anton

Katastrálne územia

Svätý Anton 800210

Základné sídelné jednotky

Svätý Anton 20021