mesto

Svätý Jur

Katastrálne územia

Neštich 822892
Svätý Jur 822884

Základné sídelné jednotky

* KÚ Neštich 22289
Svätý Jur 22288

Bratislavský kraj (1) » Okres Pezinok (107) » Svätý Jur (SK0107507989)