Sverepec

Katastrálne územia

Sverepec 859702

Základné sídelné jednotky

Lazy 25969
Sverepec 25970