Svetlice

Katastrálne územia

Svetlice 859729

Základné sídelné jednotky

Svetlice 25972