Svetlice

Katastrálne územia

Svetlice 859729

Základné sídelné jednotky

Svetlice 25972

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Svetlice (SK0415520861)