Svinia

Katastrálne územia

Svinia 859851

Základné sídelné jednotky

Svinia 25985