Svinica

Katastrálne územia

Svinica 859877

Základné sídelné jednotky

Rómska osada 25986
Svinica 25987