Svinná

Katastrálne územia

Svinná 859907

Základné sídelné jednotky

Svinná 25990

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Svinná (SK0229506532)