Svrbice

Katastrálne územia

Svrbice 859974

Základné sídelné jednotky

Svrbice 25997

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Svrbice (SK0236556238)