Tajná

Katastrálne územia

Tajná 862461

Základné sídelné jednotky

Tajná 26246

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Tajná (SK0233500798)