Tajov

Časti obce

Jabriková 417658
Tajov 409571

Katastrálne územia

Tajov 862487

Základné sídelné jednotky

Jabríková 26249
Tajov 26248