Tarnov

Katastrálne územia

Tarnov 862517

Základné sídelné jednotky

Tarnov 26251

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Tarnov (SK0411519871)