Tekovská Breznica

Katastrálne územia

Tekovská Breznica 862606

Základné sídelné jednotky

Tekovská Breznica 26260

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Tekovská Breznica (SK032C517291)