Tekovský Hrádok

Katastrálne územia

Dolný Tekovský Hrádok 862681
Horný Tekovský Hrádok 862690

Základné sídelné jednotky

Dolný Tekovský Hrádok 26268
Horný Tekovský Hrádok 26269

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Tekovský Hrádok (SK0232502847)