Telince

Katastrálne územia

Telince 862703

Základné sídelné jednotky

Telince 26270

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Telince (SK0233555967)