Tesáre

Katastrálne územia

Tesáre 863114

Základné sídelné jednotky

Tesáre 26311

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Tesáre (SK0236505561)