Timoradza

Katastrálne územia

Timoradza 863203

Základné sídelné jednotky

Timoradza 26320