Vígľaš

Časti obce

Pstruša 411942
Vígľaš 410550

Katastrálne územia

Vígľaš 869350

Základné sídelné jednotky

Hájniková 26932
Holcov majer 24312
Kocaň 26933
Pstruša 26934
Vígľaš 26935

Banskobystrický kraj (6) » Okres Detva (604) » Vígľaš (SK0324518921)