Vinosady

Katastrálne územia

Malé Tŕnie 869571
Veľké Tŕnie 869554

Základné sídelné jednotky

Malé Tŕnie 26957
Vinosady 26955

Bratislavský kraj (1) » Okres Pezinok (107) » Vinosady (SK0107508314)