mesto

Žarnovica

Časti obce

Lukavica 411840
Revištské Podzámčie 408359
Žarnovica 411322
Žarnovická Huta 411334

Katastrálne územia

Revištské Podzámčie 852091
Žarnovica 874001
Žarnovická Huta 874019

Základné sídelné jednotky

Kožený vrch 28185
Lukavica 27398
Malé Podzámčie 25208
Michalíkovci 27399
Priemyselný obvod 28182
Revištské Podzámčie 25209
Sídlisko 28183
Žarnovica - juh 27400
Žarnovica - sever 28181
Žarnovica - západ 28184
Žarnovická Huta 27401

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Žarnovica (SK032C517381)